IDEA Project

Barns ”anknytning” och dess betydelse för bedömningar och beslutsfattande inom den sociala barnavården

Professor David Shemmings kommer att hålla i en utbildningsdag där deltagarna introduceras för teorier och forskning om barns utveckling och anknytning. Målet är att denna kunskap ska kunna bidra till bättre beslutsfattande inom den sociala barnavården. Utbildningsdagen riktar sig främst till socialarbetare, jurister, ledamöter i socialnämnder och nämndemän i förvaltningsdomstolar, som är inblandade i dessa beslutsprocesser.

Var: Göteborg, Linnésalen
Seminariegatan 1B, Göteborg

När: 10 april 2018, klockan 9:30-16:30

Utbildningsdagen är kostnadsfri men deltagande kräver att du anmäler dig och får ett bekräftelsemail.
Sista anmälningsdag den 5 mars.

Anmäl dig här;

David Shemmings som är Co-director på Centre for Child Protection på University of Kent, Gästprofessor på Child Protection Research at Royal Holloway College, University of London samt Director för Attachment and Relationship-based Practice programme kommer under dagen att beröra följande teman.

  • Vad är (och är inte) ”anknytning”? Myter och missförstånd kopplade till ”anknytning”.
  • Aktuella ämnen/ frågor kopplade till ”anknytning” och hur dessa kan bidra till beslutsfattande i den sociala barnavården.
  • Konsekvenserna av trauma och dess effekter på anknytningssystemet
  • Hur kunskap om ”anknytning” kan bidra till förståelse av komplexiteten i olika kontakter
  • Hur professionella skriver om ”anknytning”
  • Vad är anknytningsbaserade interventioner?


Under dagen kommer ett antal korta filmklipp visas. Det kommer också ges många tillfällen till interaktion och diskussion.

Utbildningsdagen ges inom ramen för IDEA-projektet och hålls på engelska.

Vid frågor maila; idea@socwork.gu.se

Inbjudan utbildningsdag

Inom ramen för IDEA- projektet kommer vi under våren också att erbjuda en utbildningsdag som riktar sig till socialarbetare, jurister samt ledamöter i socialnämnder och nämndemän i förvaltningsdomstolar som är inblandade i beslutsproceser som kan leda till placering inom den sociala barnavården. Övergripande syftet med utbildningsdagen är att föra samman kunskap från flera kunskapsområden och att gemensamt diskutera hur barns delaktighet bäst kan tas till vara och utvecklas.

Under dagen kommer beslutsprocessen både i termer av rättslig reglering och i praktiken vara i fokus. Programmet innehåller en genomgång av den senaste forskningen om barns delaktighet, en inbjuden forskare (Professor Titti Mattson från Lunds universitet eller Docent Pernilla Leviner från Stockholms universitet) kommer att diskutera om rättsliga dilemman kopplade till barns delaktighet, vi kommer att redogöra för resultatet från en enkät, som gått till socialarbetare, jurister, ledamöter i socialnämnd och nämndemän förvaltningsdomstol, rörande deras kunskaper om och attityder till barns delaktighet vid beslutsfattande. Vi kommer också att ge utrymme för gemensamma diskussioner om barns delaktighet, vad delaktighet kan innebära, vems ansvar det är att göra barnen delaktiga samt förutsättningar och hinder för att deras rättigheter ska realiseras. Ett fullständigt program skickas ut till deltagarna på kursen.

Samma utbildningsdag kommer att ges vid tre tillfällen och innehålla max 40 platser/ tillfälle;

Stockholm 16 april, klockan 9-16

Malmö 23 april, klockan 9-16

Göteborg 14 maj, klockan 9-16

Utbildningsdagen är kostnadsfri (enklare lunch och fika ingår) men deltagande kräver att du anmäler dig och får ett bekräftelsemail.

Sista anmälningsdag den 19 mars.

Om ni är många på samma arbetsplats som vill gå önskar vi att ni i ett första läge utser en person.

Du anmäler dig här

Vid frågor maila; idea@socwork.gu.se

För mer information om IDEA-projektet läs här; http://ideachildrights.ucc.ie.