IDEA Project

Swedish Training Materials

Här finner du bilder från några av de presentationer och diskussioner som fördes under IDEA projektets utbildningsdagar i Sverige våren 2018.
1. Barns delaktighet i beslutsprocesser. Enkätundersökning IDEA Sverige

Dessa bilder visar några preliminära resultat från den enkätundersökning som genomfördes inom ramen för IDEA projektet våren 2017. De handlar bland annat om synen på barns delaktighet samt den kunskap olika aktörer anser att de har kopplade till barns rättigheter till delaktighet.
2. Att informera barn och unga om beslutsprocesser i den sociala barnavården

Dessa bilder visar exempel hämtade från olika verksamheter i Sverige. Exemplen visar hur barn kan informeras om den beslutsprocess de är en del av. Exemplen är tänkta att fungera som diskussionsunderlag.
3. Yrkesroller och arbetsvillkor inom den sociala barnavården

Dessa bilder lyfter frågan om de arbestvillkor som socialarbetare, ledamöter i socialnämnd, nämndemän i förvaltningsrätt och jurister har i beslutsprocesser som handlar om barn inom den sociala barnavården. Diskussionsunderlaget bygger på tidigare forskning samt resultat från den enkätundersökning som genomfördes inom ramen för IDEA projektet våren 2017.
4. Barns ”anknytning” och dess betydelse för bedömningar och beslutsfattande inom den sociala barnavården

Dessa är bilder från Professor David Shemmings föreläsningsdag i Göteborg 180410. Under dagen berördes
följande teman.

  • Vad är (och är inte) ”anknytning”? Myter och missförstånd kopplade till ”anknytning”
  • Aktuella ämnen/ frågor kopplade till ”anknytning” och hur dessa kan bidra till beslutsfattande i den sociala barnavården
  • Konsekvenserna av trauma och dess effekter på anknytningssystemet
  • Hur kunskap om ”anknytning” kan bidra till förståelse av komplexiteten i olika kontakter
  • Hur professionella skriver om ”anknytning”
  • Vad är anknytningsbaserade interventioner